Raadsvergadering 17 en 18 april

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (2:14)
 2. Vaststelling agenda deel 1 (4:41)
 3. Vaststelling agenda deel 2 (5:39)
 4. Spreekrecht burgers (17:04)
 5. Vragenuur raadsleden deel 1 (10:58)
 6. Vragenuur raadsleden deel 2 (8:32)
 7. Vragenuur raadsleden deel 3 (11:09)
 8. Vaststellen besluitenlijst 14, 14 en 15 maart (0:36)
 9. Lijst met A-stukken (4:29)

  Verordening winkeltijden
 10. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 1 (9:35)
 11. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 2 (12:45)
 12. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 3 (8:17)
 13. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 4 (13:37)
 14. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 5 (10:57)
 15. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 6 (11:44)
 16. Verordening winkeltijden eerste termijn raad deel 7 (9:51)
 17. Verordening winkeltijden voorstel voortzetting raad (8:11)
 18. Winkeltijden beantwoording wethouder (15:56)
 19. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 1 (9:56)
 20. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 2 (8:55)
 21. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 3 (16:21)
 22. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 4 (14:04)
 23. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 5 (17:32)
 24. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 6 (15:69)
 25. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 7 (10:24)
 26. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 8 (11:35)
 27. Verordening winkeltijden tweede termijn raad deel 9 (13:26)
 28. Verordening winkeltijden tweede termijn wethouder en stemming (10:59)
 29. Sluiting (0:40)

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (1:01)
 2. Herstructureringsfaciliteit SW eerste termijn raad deel 1 (7:55)
 3. Herstructureringsfaciliteit SW eerste termijn raad deel 2 (12:17)
 4. Herstructureringsfaciliteit SW eerste termijn raad deel 3 (13:11)
 5. Herstructureringsfaciliteit SW beantwoording eerste termijn (10:09)
 6. Herstructureringsfaciliteit SW tweede termijn raad deel 1 (7:54)
 7. Herstructureringsfaciliteit SW tweede termijn raad deel 2 (9:17)
 8. Herstructureringsfaciliteit SW tweede termijn raad deel 3 (12:30)
 9. Herstructureringsfaciliteit SW tweede termijn raad deel 4 (13:08)
 10. Herstructureringsfaciliteit SW tweede termijn raad deel 5 (10:13)
 11. Herstructureringsfaciliteit SW beantwoording tweede termijn deel 1 (11:58)
 12. Herstructureringsfaciliteit SW beantwoording tweede termijn deel 2 (11:48)
 13. Herstructureringsfaciliteit SW stemming motie (2:29)
 14. Milieuprogramma eerste termijn raad (13:59)
 15. Milieuprogramma beantwoording eerste termijn (7:58)
 16. Milieuprogramma tweede termijn raad (5:51)
 17. Milieuprogramma beantwoording tweede termijn (6:29)
 18. Milieuprogramma stemming motie (1:06)
 19. Lindeplein/Brikke Oave eerste termijn raad deel 1 (9:44)
 20. Lindeplein/Brikke Oave eerste termijn raad deel 2 (11:44)
 21. Lindeplein/Brikke Oave eerste termijn raad deel 3 (8:15)
 22. Lindeplein/Brikke Oave eerste termijn raad deel 4 (8:11)
 23. Lindeplein/Brikke Oave beantwoording eerste termijn (11:39)
 24. Lindeplein/Brikke Oave tweede termijn raad deel 1 (14:22)
 25. Lindeplein/Brikke Oave tweede termijn raad deel 2 (3:44)
 26. Lindeplein/Brikke Oave beantwoording tweede termijn (4:09)
 27. Lindeplein/Brikke Oave stemming (5:19)
 28. Artikel 43 brieven (0:12)
 29. Interpellatiedebat asbest PAK deel 1 (9:21)
 30. Interpellatiedebat asbest PAK deel 2 (9:12)
 31. Interpellatiedebat asbest eerste termijn raad deel 1 (11:16)
 32. Interpellatiedebat asbest eerste termijn raad deel 2 (11:21)
 33. Interpellatiedebat asbest beantwoording eerste termijn deel 1 (16:02)
 34. Interpellatiedebat asbest beantwoording eerste termijn deel 2 (22:34)
 35. Interpellatiedebat asbest beantwoording eerste termijn deel 3 (13:45)
 36. Interpellatiedebat asbest PAK (20:42)
 37. Motie Awacs (0:37)
 38. Sluiting (0:51)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019