Subsidie voor watertoren Schimmert en Clemenspark Brunssum

30389

Aan het ‘Smaaktheater’ in de voormalige watertoren Reus van Schimmert en het ‘Clemenspark’ in Brunssum is 110.000 euro subsidie toegekend. Hiermee heeft de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg op woensdag 27 juli 2020 een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van haar programma.

In 2020 zijn naast het Smaaktheater en het Clemenspark ook onder meer de projecten ‘Blindentuin’ in Berg en Terblijt, ‘Beegse Maasvallei’ in Grevenbicht en ‘E-bike safari’s’ in het Land van Kalk (Voerendaal - Simpelveld) al gehonoreerd. Daarmee komt het programma LEADER Zuid-Limburg en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.   

LAG-voorzitter Hub Meijers: “De kracht van het LEADER-programma is dat naast burgerinitiatieven tevens de samenwerking van innovatieve ondernemers wordt beloond. In Schimmert worden daardoor Zuid-Limburgse streekproducten bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Daarnaast is het een goede zaak dat het LEADER-programma - zoals in Brunssum het geval is - actieve burgers helpt om hun droom te verwezenlijken.”

Gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) waar LEADER Zuid-Limburg deel van uitmaakt, reageert: “Het Smaaktheater in de Reus van Schimmert wordt een veelzijdig eigentijds podium voor alles wat het Zuid-Limburgse landschap aan eigen producten voortbrengt. Het Clemenspark is eveneens bijzonder: op deze historische locatie in Merkelbeek is vanuit de lokale gemeenschap een waardevol landschappelijk initiatief gegroeid. Door de gekozen opzet van onderhoud en beheer blijft die gemeenschap duurzaam verbonden aan dit voormalige kloosterpark.”

Smaaktheater in Reus van Schimmert
De Reus van Schimmert in de gemeente Beekdaelen wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet met als motto: eten en drinken van zover je kunt kijken. Clemenspark Merkelbeek
Het LEADER-project Clemenspark in Brunssum omvat op het perceel van een voormalig kloostercomplex de inrichting  van een dorpsboomgaard, kloostertuin, een amfibieënpoel en een houtwal (als ecologische verbinding tussen het beekdal en het plateau); evenals de aanleg van hagen en bloemenranden die de vroegere kloostervleugel en paterskerk zichtbaar maken.

 

weerfoto augustus

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019