Raadsvergadering 3 november 2011

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:52)
 2. Mededelingen voorzitter (0:03)
 3. Spreekhalfuur raadsleden (7:39)
 4. Vaststellen agenda (0:48)
 5. Spreekrecht burgers (0:06)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:54)
 7. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (8:07)
 8. Bestemmingsplan Echterbaan eerste termijn raad deel 1 (12:58)
 9. Bestemmingsplan Echterbaan eerste termijn raad deel 2 (6:20)
 10. Bestemmingsplan Echterbaan eerste termijn raad deel 3 (12:11)
 11. Bestemmingsplan Echterbaan eerste termijn raad deel 4 (10:21)
 12. Bestemmingsplan Echterbaan beantwoording eerste termijn (15:22)
 13. Bestemmingsplan Echterbaan tweede termijn raad (7:38)
 14. Bestemmingsplan Echterbaan beantwoording tweede termijn (3:55)
 15. Beleidsvisie WMO eerste termijn raad deel 1 (11:36)
 16. Beleidsvisie WMO eerste termijn raad deel 2 (7:45)
 17. Beleidsvisie WMO eerste termijn raad deel 3 (11:05)
 18. Beleidsvisie WMO eerste termijn raad deel 4 (10:18)
 19. Beleidsvisie WMO beantwoording eerste termijn raad deel 1 (11:20)
 20. Beleidsvisie WMO beantwoording eerste termijn raad deel 2 (13:33)
 21. Beleidsvisie WMO beantwoording eerste termijn raad deel 3 (9:06)
 22. Beleidsvisie WMO tweede termijn raad deel 1 (8:58)
 23. Beleidsvisie WMO tweede termijn raad deel 2 (11:02)
 24. Beleidsvisie WMO beantwoording tweede termijn (10:24)
 25. Begroting GGD Zuid-Limburg (1:29)
 26. Bestuursrapportage WOZL (4:14)
 27. Onderhoud bomen eerste termijn raad (5:24)
 28. Onderhoud bomen beantwoording eerste termijn (4:34)
 29. Afdoening lijst ingekomen stukken (7:11)
 30. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:16)
 31. Bomen Breukberg eerste termijn (11:16)
 32. Bomen Breukberg beantwoording eerste termijn (5:16)
 33. Bomen breukberg tweede termijn (2:15)
 34. Nadeelcompensatie eerste termijn raad raad deel 1 (7:46)
 35. Nadeelcompensatie eerste termijn raad raad deel 2 (12:33)
 36. Nadeelcompensatie eerste termijn raad raad deel 3 (11:42)
 37. Nadeelcompensatie eerste termijn raad raad deel 4 (5:55)
 38. Nadeelcompensatie beantwoording eerste termijn (11:54)
 39. Nadeelcompensatie tweede termijn raad (6:19)
 40. Sluiting (0:50)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019