Bijna 100 miljoen euro voor structurele aanpak droogteproblematiek Limburg

foto © ZO-NWS | iStock
Anonymous (not verified)
Gepubliceerd op 31/03/2021 om 08:36
Laatst bewerkt op 12/05/2021 om 10:03

Alle Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg investeren gezamenlijk fors in de aanpak van de droogteproblematiek in Limburg. De partijen zijn bereid zelf bijna 80 miljoen euro te investeren. 

Ook de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), de land- en tuinbouwsector (LLTB), natuurbeheerders, Waterleiding Maatschappij Limburg en Limburgs Particulier Grondbezit nemen hieraan deel. 

Het plan is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een aanvullende bijdrage. Minister Cora van Nieuwenhuizen sprak haar steun reeds eerder uit. De droogte veroorzaakt al jaren op rij veel overlast en schade.

Vanwege de brede impact van de gevolgen van de klimaatverandering is de Klimaattafel Limburg opgericht, waarin alle hierboven genoemde partijen gezamenlijk spreken over de aanpak ervan. Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg:

“Naast droogte ervaren we aan de andere kant juist veel overlast door hoosbuien, die ook flinke schade veroorzaken. Droogte en wateroverlast kun je niet meer los van elkaar zien. We beschouwen ze als één probleem. Daarom moeten we oplossingen in het oppervlaktewater, grondwater en bodemvocht integraal aanpakken. Daarmee willen we het zuiden van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken, zodat de regio in 2050 goed kan omgaan met steeds vaker voorkomend extreem weer en weerbaar is tegen watertekort. Limburg trekt hierin nadrukkelijk samen op met de partners in Noord-Brabant, in de regionale samenwerking Deltaplan Hoge Zandgronden", aldus Van Wersch namens het Waterschap Limburg. 

De droogte veroorzaakt al jaren veel schade voor verschillende sectoren. In 2016 en 2018 bijvoorbeeld zijn vooral de land- en tuinbouw en de scheepvaart zwaar getroffen. Voor de land- en tuinbouw is in 2018 landelijk zo’n 750 miljoen euro schade berekend. Een belangrijk deel van deze schade is geleden op de hoge zandgronden, waaronder Limburg. Door de lage stand van de Rijn was er minder scheepvaart mogelijk, waardoor tankstations in het oosten van het land minder bevoorraad konden worden.

Een tekort aan benzine en diesel was het gevolg. Ook andere sectoren lijden onder de droogte. Zo zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. De droogte heeft ook andere natuurgebieden zwaar aangetast, met alle gevolgen van dien voor flora en fauna.

Alle reden dus om in Limburg gezamenlijk te investeren om de negatieve gevolgen van de droogteproblematiek in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken.Pierre Verbraak, wethouder Voerendaal en voorzitter Waterklaar Parkstad: “Als gemeentebestuurders zien we steeds vaker dat mensen bijvoorbeeld hun tuin sproeien in droge periodes. Er is sprake van waterschaarste, die bewustwording moet bij iedereen doordringen. Bij gemeenten maar ook bij burgers. Mooi dat we deze opgave in Limburg nu zo breed oppakken.”

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Reclame

Advertenties