Begroting gemeente Beekdaelen in evenwicht

31392

Het gemeentebestuur van Beekdaelen biedt de raad een sluitende programmabegroting voor het jaar 2021 aan.

Naar verwachting geeft de gemeente in 2021 33.413 euro minder uit dan er binnenkomt. Dat blijkt uit het verwachte resultaat van baten en lasten van de gemeente Beekdaelen.

Wethouder Janssen: "Beekdaelen heeft ondanks tekorten op jeugdzorg een evenwichtige begroting." Volgens de wethouder is er tegelijkertijd ruimte voor ontwikkelingen 'op bescheiden schaal', waarmee de gemeente verder kan bouwen aan haar ambities. Dat zal gepaard gaan met een beperkte lastenstijging voor de inwoners.

Ook met de wettelijke harmonisatieverplichting waaraan de gemeente vanaf 1 januari voldoet, geeft Beekdaelen, bestuurlijk gezien, de mogelijkheid om stappen te zetten. Echter zegt de gemeente niet te kunnen voorspellen welke effecten het coronavirus zal hebben op de herijking en de ambities. Raadsleden hebben de komende periode de tijd om vragen te stellen over de begroting. Op 10 november stelt de gemeenteraad de begroting 2021 vast.

 

 

weerfoto oktober

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019