Begrotingsvergadering 10 november 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:45)
 2. Vaststelling agenda (2:14)
 3. Spreekrecht burgers (2:18)
 4. Vragenuur raadsleden deel 1 (14:06)
 5. Vragenuur raadsleden deel 2 (21:51)
 6. Vragenuur raadsleden deel 3 (18:53)
 7. Vragenuur raadsleden deel 4 (14:12)
 8. Vaststellen besluitenlijst (0:10)
 9. Vaststellen A-stukken (9:50)

  Begroting
  Eerste termijn raad
 10. BBB/Lijst Palmen deel 1 (13:56)
 11. BBB/Lijst Palmen deel 2 (15:45)
 12. PvdA (8:59)
 13. PAK (11:13)
 14. VVD en Lijst Borger (9:45)
 15. BCD (18:27)
 16. CDA (2:23)
 17. Lijst Huisman-Peeters (10:34)

  Beantwoording eerste termijn
 18. Burgemeester Brocken (3:29)
 19. Wethouder Geurts (14:24)
 20. Wethouder de Boer (13:00)
 21. Wethouder Janssen (9:21)
 22. Wethouder Heinen (9:58)

  Tweede termijn raad
 23. PvdA deel 1 (13:34)
 24. PvdA deel 2 (15:40)
 25. VVD deel 1 (10:41)
 26. VVD deel 2 (9:33)
 27. VVD deel 3 (10:04)
 28. VVD deel 4 (10:41)
 29. PAK deel 1 (12:28)
 30. PAK Deel 2 (12:32)
 31. Lijst Borger (5:42)
 32. BCD (7:32)
 33. CDA (4:39)
 34. Lijst Huisman-Peeters (4:09)

  Beantwoording tweede termijn
 35. Burgemeester Brocken (1:14)
 36. Wethouder Geurts (14:44)
 37. Wethouder de Boer (7:16)
 38. Wethouder Janssen (7:41)
 39. Wethouder Heinen (11:41)
 40. Besluitvorming (16:45)
   
 41. Projectbesluit Molenvaart eerste termijn raad deel 1 (9:27)
 42. Projectbesluit Molenvaart eerste termijn raad deel 2 (11:52)
 43. Projectbesluit Molenvaart beantwoording eerste termijn (12:03)
 44. Projectbesluit Molenvaart tweede termijn raad deel 1 (9:21)
 45. Projectbesluit Molenvaart tweede termijn raad deel 2 (7:04)
 46. Projectbesluit Molenvaart beantwoording tweede termijn (8:07)
 47. Projectbesluit Molenvaart besluitvorming (3:06)
 48. Schorsing (0:45)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019