Begrotingsvergadering 9 november 2010

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:40)
 2. Vaststellen agenda deel 1 (11:29)
 3. Vaststellen agenda deel 2 (5:28)
 4. Mededeling voorzitter (0:59)
 5. Spreekrecht burgers (4:16)
 6. Vragenuur raadsleden (7:53)
 7. Vaststellen besluitenlijst en lijst A-stukken (2:47)

  Behandeling begroting
  Eerste termijn raad
 8. BBB/Lijst Palmen (10:50)
 9. VVD (10:42)
 10. PAK (17:20)
 11. PvdA (10:34)
 12. BCD (11:02)
 13. Lijst Borger (9:41)
 14. CDA (15:20)
 15. TON (9:31)
 16. Lijst Huisman-Peeters (21:07)
 17. D66 (11:43)

  Beantwoording eerste termijn
 18. Burgemeester Brocken (1:53)
 19. Wethouder de Boer (14:48)
 20. Wethouder Geurts (9:56)
 21. Wethouder Janssen (12:13)
 22. Wethouder Gerards (6:16)
 23. Wethouder Gelissen (4:17)

  Tweede termijn raad
 24. BBB/Lijst Palmen deel 1 (17:31)
 25. BBB/Lijst Palmen deel 2 (16:18)
 26. VVD (16:43)
 27. PAK (24:31)
 28. PvdA deel 1 (25:56)
 29. PvdA deel 2 (27:32)
 30. BCD (10:17)
 31. Lijst Borger (21:59)
 32. CDA (24:02)
 33. TON deel 1 (24:02)
 34. TON deel 2 (21:24)
 35. Lijst Huisman-Peeters (9:22)
 36. D66 (13:12)
 37. Aankondiging schorsing (0:46)

  Beantwoording tweede termijn
 38. Wethouder de Boer deel 1 (14:25)
 39. Wethouder de Boer deel 2 (18:00)
 40. Wethouder Geurts (22:38)
 41. Wethouder Janssen (23:20)
 42. Wethouder Gerards (5:18)
 43. Wethouder Gelissen (8:30)
 44. Stemming deel 1 (22:01)
 45. Stemming deel 2 (23:44)
 46. Ordevoorstellen en schorsing (3:32)
 47. Vervolg stemmen begroting en afsluiting (18:32)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019