Raadsvergadering 11 en 12 december 2007

Track       Onderwerp 

 1. Opening en presentie (1:03)
 2. Vaststellen agenda (5:54)
 3. Geloofsbrieven nieuw raadslid deel 1 (1:41)
 4. Geloofsbrieven nieuw raadslid deel 2 (3:47) 
 5. Spreekrecht burgers (0:11)
 6. Vragenuur raadsleden (16:48)
 7. Vaststellen besluitenlijst (0:24)
 8. Vragen artikel 43 (6:09)
 9. Benoeming leden gemeenschappelijke regelingen (12:28)
 10. WMO eerste termijn raad deel 1 (14:49)
 11. WMO eerste termijn raad deel 2 (20:31)
 12. WMO beantwoording eerste termijn deel 1 (10:33)
 13. WMO beantwoording eerste termijn deel 2 (9:21)
 14. WMO tweede termijn raad deel 1 (13:37)
 15. WMO tweede termijn raad deel 2 (14:51)
 16. WMO beantwoording tweede termijn (19:06)
 17. WMO stemming (4:44)
 18. Gewijzigde WSW (1:06)
 19. Gemeentelijke belasting en legesverordeningen deel 1 (10:59)
 20. Gemeentelijke belasting en legesverordeningen deel 2 (11:40)
 21. Exploitatieverordening CAI eerste termijn raad deel 1 (16:30)
 22. Exploitatieverordening CAI eerste termijn raad deel 2 (10:03)
 23. Exploitatieverordening CAI eerste termijn raad deel 3 (11:52)
 24. Exploitatieverordening CAI beantwoording eerste termijn (14:55)
 25. Exploitatieverordening CAI tweede termijn (8:36)
 26. Exploitatieverordening CAI beantwoording tweede termijn (5:49)
 27. Restitutie aansluitkosten CAI eerste termijn raad (13:42)
 28. Restitutie aansluitkosten CAI beantwoording eerste termijn (16:14)
 29. Restitutie aansluitkosten CAI tweede termijn raad (20:22)
 30. Tweede programmarapportage 2007 eerste termijn raad deel 1 (16:27)
 31. Tweede programmarapportage 2007 eerste termijn raad deel 2 (6:41)
 32. Tweede programmarapportage 2007 beantwoording eerste termijn deel 1 (13:17)
 33. Tweede programmarapportage 2007 beantwoording eerste termijn deel 2 (21:49)
 34. Tweede programmarapportage 2007 tweede termijn (8:03)
 35. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL eerste termijn raad (18:01)
 36. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL beantwoording eerste termijn (14:32)
 37. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL tweede termijn (10:48)
 38. Milieuprogramma 2008 eerste termijn (19:22)
 39. Milieuprogramma 2008 tweede termijn (7:21)
 40. Tijdelijke subsidieverordening compensatie OZB (2:12)
 41. Ondersteuning Bibliotheek (0:17)
 42. Actualisering bestemmingsplannen 2008 - 2013 (0:14)
 43. Actualisatie bodembeheerplan (0:13)
 44. Dienst Vastgoed van Defensie (0:16)
 45. Bestuursopdrachten eerste termijn raad deel 1 (20:48)
 46. Bestuursopdrachten eerste termijn raad deel 2 (17:55)
 47. Bestuursopdrachten beantwoording eerste termijn (17:41)
 48. Bestuursopdrachten tweede termijn raad (5:43)
 49. Ordevoorstel en sluiting (1:54)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019