Raadsvergadering 13, 14 en 20 juli 2010

Track    Onderwerp

 1. Opening en aanbieding burgerjaarverslag 2009 (2:05)
 2. Vaststelling agenda (2:58)
 3. Spreekrecht burgers (0:11)
 4. Vragenuur raadsleden, deel 1 (10:45)
 5. Vragenuur raadsleden, deel 2 (13:14)
 6. Besluitenlijst 18 en 19 mei 2010 (2:13)
 7. Jaarverslag 2009 eerste termijn raad deel 1 (11:00)
 8. Jaarverslag 2009 eerste termijn raad deel 2 (11:22)
 9. Jaarverslag 2009 eerste termijn raad deel 3 (10:32)
 10. Jaarverslag 2009 eerste termijn raad deel 4 (9:22)
 11. Jaarverslag 2009 eerste termijn raad deel 5 (8:00)
 12. Jaarverslag 2009 beantwoording college (10:15)
 13. Jaarverslag 2009 tweede termijn (11:32)
 14. Deregulering eerste termijn raad deel 1 (7:32)
 15. Deregulering eerste termijn raad deel 2 (8:41)
 16. Deregulering beantwoording college (7:24)
 17. Deregulering tweede termijn raad (3:47)
 18. Deregulering beantwoording college (3:46)
 19. 1e programmarapportage 2010 eerste termijn raad deel 1 (15:37)
 20. 1e programmarapportage 2010 eerste termijn raad deel 2 (10:49)
 21. 1e programmarapportage 2010 beantwoording college deel 1 (8:53)
 22. 1e programmarapportage 2010 beantwoording college deel 2 (11:51)
 23. 1e programmarapportage 2010 tweede termijn (3:30)
 24. Projectbesluit vestigen kantoor eerste termijn raad deel 1 (10:55)
 25. Projectbesluit vestigen kantoor eerste termijn raad deel 2 (11:20)
 26. Projectbesluit vestigen kantoor eerste termijn raad deel 3 (9:26)
 27. Projectbesluit vestigen kantoor eerste termijn raad deel 4 (7:04)
 28. Projectbesluit vestigen kantoor beantwoording eerste termijn (5:44)
 29. Projectbesluit vestigen kantoor tweede termijn raad (16:52)
 30. Projectbesluit vestigen kantoor beantwoording tweede termijn (3:13)
 31. Schorsing (0:52)

Track    Onderwerp

 1. Heropening (1:02)
 2. Delegatiebesluit opsplitsenwoning eerste termijn (7:05)
 3. Delegatiebesluit opsplitsenwoning tweede termijn (9:07)
 4. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 1 (9:47)
 5. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 2 (9:03)
 6. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 3 (8:29)
 7. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 4 (11:07)
 8. Inrichten vergaderstelsel beantwoording eerste termijn deel 1 (9:53)
 9. Inrichten vergaderstelsel beantwoording eerste termijn deel 2 (12:26)
 10. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 1 (4:53)
 11. Inrichten vergaderstelsel eerste termijn raad deel 1 (9:24)
 12. Sluiting (1:55)
 \

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:26)
 2. Berap ISD BOL 2010 raad (10:14)
 3. Berap ISD BOL 2010 beantwoording (6:12)
 4. Ontwerpbegroting ISD BOL eerste termijn raad deel 1 (10:00)
 5. Ontwerpbegroting ISD BOL eerste termijn raad deel 2 (9:54)
 6. Ontwerpbegroting ISD BOL beantwoording eerste termijn (10:22)
 7. Ontwerpbegroting ISD BOL tweede termijn raad deel 1 (8:27)
 8. Ontwerpbegroting ISD BOL tweede termijn raad deel 2 (7:58)
 9. Ontwerpbegroting ISD BOL beantwoording tweede termijn (4:52)
 10. Verordening inburgering (10:42)
 11. Ontwerpbegroting 2011 RD4 eerste termijn raad (8:59)
 12. Ontwerpbegroting 2011 RD4 beantwoording eerste termijn (10:11)
 13. Ontwerpbegroting 2011 RD4 beantwoording eerste termijn (4:17)
 14. Ontwerpbegroting 2011 RD4 tweede termijn (6:11)
 15. Ontwerpbegroting 2011 RD4 stemming motie (2:00)
 16. Handelwijze college eerste termijn raad deel 1 (9:17)
 17. Handelwijze college eerste termijn raad deel 2 (8:16)
 18. Handelwijze college eerste termijn raad deel 3 (11:47)
 19. Handelwijze college eerste termijn raad deel 4 (7:34)
 20. Handelwijze college beantwoording eerste termijn deel 1 (8:06)
 21. Handelwijze college tweede termijn (8:09)
 22. Motie blauwe zone eerste termijn raad (11:15)
 23. Motie blauwe zone beantwoording eerste termijn (3:06)
 24. Motie blauwe zone eerste termijn raad (6:07)
 25. Motie buitenbad eerste termijn raad deel 1 (10:39)
 26. Motie buitenbad eerste termijn raad deel 2 (5:54)
 27. Motie buitenbad beantwoording eerste termijn (406)
 28. Motie buitenbad tweede termijn raad deel 1 (8:18)
 29. Motie buitenbad tweede termijn raad deel 2 (4:33)
 30. Motie buitenbad beantwoording tweede termijn (7:10)
 31. Motie buitenring (9:45)
 32. Motie winkelcentrum eerste termijn raad (7:34)
 33. Motie winkelcentrum beantwoording eerste termijn (5:26)
 34. Motie winkelcentrum tweede termijn (3:01)
 35. Sluiting (0:38)

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019