Raadsvergadering 13 april 2010

 

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:41)
 2. Vaststellen agenda (0:12)
 3. Benoemen leden raadscommissies eerste termijn deel 1 (8:39)
 4. Benoeming leden raadscommissies eerste termijn deel 2 (4:14)
 5. Stemming commissie R&T (6:38)
 6. Stemming commissie burgerzaken deel 1 (0:38)
 7. Uitslag stemming commissie R&T (1:51)
 8. Stemming commissie Burgerzaken deel 2 (3:06)
 9. Stemming commissie Middelen deel 1 (0:28)
 10. Uitslag stemming commissie Burgerzaken (1:44)
 11. Stemming commissie Middelen deel 2 (5:13)
 12. Stemming Rekencommissie deel 1 (1:40)
 13. Uitslag stemming commissie Middelen (2:12)
 14. Stemming Rekencommissie deel 2 (4:17)
 15. Stemming Rekenkamer deel 1 (0:53)
 16. Uitslag stemming Rekencommissie (0:50)
 17. Stemming Rekenkamer deel 2 (1:35)
 18. Stemming Klankbordgroep Milieu deel 1 (1:35)
 19. Uitslag stemming rekenkamer (0:24)
 20. Stemming Klankbordgroep Milieu deel 2 (2:30)
 21. Stemming ICT-groep deel 1 (0:42)
 22. Uitslag stemming Klankbordgroep Milieu (0:35)
 23. Stemming en uitslag ICT-groep (2:26)
 24. Benoemen plaatsvervangend voorzitter deel 1 (2:20)
 25. Benoemen plaatsvervangend voorzitter deel 2 (6:38)
 26. Benoemen plaatsvervangend voorzitter deel 3 (3:42)
 27. Benoemen plaatsvervangend voorzitter deel 4 (1:10)
 28. Benoemen Werkgeverscommissie (1:21)
 29. Benoemen AB-leden Parkstad Limburg (2:24)
 30. Stemming collegelid AB stadsregio Parkstad (5:28)
 31. Stemming raadsleden AB stadsregio Parkstad deel 1 (2:24)
 32. Stemming raadsleden AB stadsregio Parkstad deel 2 (4:57)
 33. Stemming collegelid AB ISD-BOL (5:15)
 34. Stemming raadsleden AB ISD-BOL (11:47)
 35. Stemming Awacscommissie (6:26)
 36. Stemming Klankbordgroep Brunssummerheide (4:51)
 37. Stemming Kredietbank (4:36)
 38. Stemming AB-lid RD4 (3:12)
 39. Benoeming AB-lid GGD Zuid-Limburg (0:14)
 40. Benoeming AB-lid werkgroepvoorzieningschap OZL (0:17)
 41. Sluiting (0:39)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019