Raadsvergadering 17 april 2007

track       onderwerp

 1. Opening en presentie (0:57)
 2. Vaststelling agenda (0:35)
 3. Spreekrecht burgers (0:04)
 4. Vragenuur raadsleden deel 1 (7:18)
 5. Vragenuur raadsleden deel 2 (10:39)
 6. Vaststelling besluiten raadsvergadering (0:03)
 7. Verzoek inlichtingen artikel 43 (2:20)
 8. Intrekken vigerende nota goenduitgiftebeleid 1e termijn (9:18)
 9. Intrekken vigerende nota goenduitgiftebeleid 2e termijn (8:20)
 10. Brede School en Masterplan Treebeek 1e termijn raadsleden deel 1 (12:38)
 11. Brede School en Masterplan Treebeek 1e termijn raadsleden deel 2 (17:55)
 12. Brede School en Masterplan Treebeek 1e termijn raadsleden deel 3 (10:53)
 13. Brede School en Masterplan Treebeek 1e termijn wethouders deel 1 (14:18)
 14. Brede School en Masterplan Treebeek 1e termijn wethouders deel 2 (14:13)
 15. Brede School en Masterplan Treebeek 2e termijn raadsleden deel 1 (8:11)
 16. Brede School en Masterplan Treebeek 2e termijn raadsleden deel 2 (12:27)
 17. Brede School en Masterplan Treebeek 2e termijn raadsleden deel 3 (17:10)
 18. Brede School en Masterplan Treebeek 2e termijn raadsleden deel 1 (10:58)
 19. Brede School en Masterplan Treebeek 2e termijn raadsleden deel 2 (6:48)
 20. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 1e termijn deel 1 (11:45)
 21. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 1e termijn deel 2 (7:54)
 22. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 1e termijn deel 3 (13:01)
 23. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 2e termijn deel 1 (13:55)
 24. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 2e termijn deel 2 (10:29)
 25. Gedragscode raadsleden, wethouders en burgemeester 2e termijn deel 3 + stemming (6:50)
 26. Protocol accountantscontrole jaarrekening 2006 (0:15)
 27. Benoemen waarnemend griffier (6:09)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019