Raadsvergadering 19 en 26 juni 2008

Track       Onderwerp

 1. Opening (0:47)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (0:16)
 3. Vaststellen agenda (2:56)
 4. Spreekrecht burgers deel 1 (12:22)
 5. Spreekrecht burgers deel 2 (5:40)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:13)
 7. Afdoening ingekomen stukken (11:46)
 8. Afhandeling ingekomen stukken (0:08)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (3:44)
 10. Mededelingen voorzitter (0:07)
 11. Burgerjaarverslag (0:12)
 12. Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (0:13)
 13. Jaarrekening en begroting ISD-BOL (0:14)
 14. Begroting RD4 (1:42)
   
 15. Infocentrum Schinveld eerste termijn raad deel 1 (11:11)
 16. Infocentrum Schinveld eerste termijn raad deel 2 (21:49)
 17. Infocentrum Schinveld eerste termijn raad deel 3 (10:48)
 18. Infocentrum Schinveld eerste termijn college deel 1 (14:27)
 19. Infocentrum Schinveld eerste termijn college deel 2 (14:23)
 20. Infocentrum Schinveld tweede termijn raad (9:04)
 21. Infocentrum Schinveld tweede termijn college (3:31)
   
 22. BMV eerste termijn raad deel 1 (18:39)
 23. BMV eerste termijn raad deel 2 (9:41)
 24. BMV eerste termijn raad deel 3 (16:37)
 25. BMV eerste termijn raad deel 4 (20:14)
 26. BMV eerste termijn college deel 1 (16:13)
 27. BMV eerste termijn college deel 2 (13:21)
 28. BMV eerste termijn college deel 3 (22:59)
 29. BMV tweede termijn raad deel 1 (20:08)
 30. BMV tweede termijn raad deel 2 (22:02)
 31. BMV tweede termijn college (13:47)
 32. BMV besluitvorming/stemming (11:20)
   
 33. Voorkeursrecht gemeente deel 1 (1:05)
 34. Voorkeursrecht gemeente deel 2 (3:41)
 35. Schorsing (2:12)

Track       Onderwerp

 1. Heropening en mededelingen voorzitter (0:00)
   
 2. Categoriseringsplan wegen, eerste termijn raad deel 1 (0:00)
 3. Categoriseringsplan wegen, eerste termijn raad deel 2 (0:00)
 4. Categoriseringsplan wegen, eerste termijn raad deel 3 (0:00)
 5. Categoriseringsplan wegen, eerste termijn raad deel 4 (0:00)
 6. Categoriseringsplan wegen, beantwoording college deel 1 (0:00)
 7. Categoriseringsplan wegen, beantwoording college deel 2 (0:00)
 8. Categoriseringsplan wegen, tweede termijn raad (0:00)
 9. Categoriseringsplan wegen, beantwoording college (0:00)
   
 10. Overname provinciale weg N580, eerste termijn (0:00)
 11. Overname provinciale weg N580, tweede termijn (0:00)
 12. Conceptbegroting 2009 Parkstad Limburg (0:00)
 13. Benoeming leden rekenkamercommissie (0:00)
 14. Verantwoording bijdrage fractieondersteuning (0:00)
 15. Benoeming dorpsbouwmeester (0:00)
 16. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2007 (0:00)
   
 17. Vaststellen jaarrekening en -verslag 2007 eerste termijn raad (0:00)
 18. Vaststellen jaarrekening en -verslag 2007 beantwoording college (0:00)
 19. Vaststellen jaarrekening en -verslag 2007 tweede termijn raad (0:00)
 20. Vaststellen jaarrekening en -verslag 2007 beantwoording college (0:00)
   
 21. Bestuursrapportage eerste kwartaal 2008 (0:00)
   
 22. Vaststellen zomernota 2008, eerste termijn raad deel 1 (0:00)
 23. Vaststellen zomernota 2008, eerste termijn raad deel 2 (0:00)
 24. Vaststellen zomernota 2008, eerste termijn raad deel 3 (0:00)
 25. Vaststellen zomernota 2008, eerste termijn raad deel 4 (0:00)
 26. Vaststellen zomernota 2008, beantwoording college deel 1 (0:00)
 27. Vaststellen zomernota 2008, beantwoording college deel 2 (0:00)
 28. Vaststellen zomernota 2008, tweede termijn raad (0:00)
 29. Vaststellen zomernota 2008, beantwoording college (0:00)
   
 30. Sluiting vergadering (0:00)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019