Raadsvergadering 22 mei 2007

              track       onderwerp

 1. Opening (1:00)
 2. Vaststellen agenda (0:10)
 3. Spreekrecht burgers (0:10)
 4. Vragenuur raadsleden, deel 1 (9:55)
 5. Vragenuur raadsleden, deel 2 (9:04)
 6. Vaststelling besluitenlijst 17 april (0:12)
 7. Vragen artikel 43, deel 1 (7:18)
 8. Vragen artikel 43, deel 2 (4:15)
 9. Masterplan Centrum, eerste termijn raad deel 1 (6:12)
 10. Masterplan Centrum, eerste termijn raad deel 2 (14:20)
 11. Masterplan Centrum, eerste termijn raad deel 3 (17:37)
 12. Masterplan Centrum, eerste termijn raad deel 4 (19:11)
 13. Masterplan Centrum, eerste termijn raad deel 5 (8:16)
 14. Masterplan Centrum, eerste termijn wethouder (18:16)
 15. Masterplan Centrum, tweede termijn raad deel 1 (8:33)
 16. Masterplan Centrum, tweede termijn raad deel 2 (11:20)
 17. Masterplan Centrum, tweede termijn raad deel 3 (9:05)
 18. Masterplan Centrum, tweede termijn wethouder (9:44)
 19. Rioleringsproblematiek Haansberg eerste termijn raad deel 1 (14:26)
 20. Rioleringsproblematiek Haansberg eerste termijn raad deel 2 (9:13)
 21. Rioleringsproblematiek Haansberg eerste termijn wethouder (3:37)
 22. Rioleringsproblematiek Haansberg tweede termijn raad deel 1 (14:14)
 23. Rioleringsproblematiek Haansberg tweede termijn raad deel 2 (4:10)
 24. Rioleringsproblematiek Haansberg tweede termijn wethouder (10:45)
 25. Rechtspositie griffier en griffiemedewerkers (0:09)
 26. Inrichting griffie eerste termijn raad (3:51)
 27. Inrichting griffie eerste termijn commissie (11:53)
 28. Inrichting griffie eerste termijn commissie vervolg (3:42)
 29. Inrichting griffie tweede termijn raad (6:16)
 30. Inrichting griffie tweede termijn commissie (2:57)
 31. Begroting Parkstad Limburg (0:48)
 32. Sluiting (0:49)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019