Raadsvergadering 23 en 24 september 2008

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:52)
 2. Vaststelling agenda (0:33)
 3. Spreekrecht burgers 23:18)

  Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg
 4. Buitenring Parkstad, eerste termijn raad deel 1 (11:31)
 5. Buitenring Parkstad, eerste termijn raad deel 2 (12:13)
 6. Buitenring Parkstad, eerste termijn raad deel 3 (11:54)
 7. Buitenring Parkstad, eerste termijn raad deel 4 (23:03)
 8. Buitenring Parkstad, eerste termijn raad deel 5 (12:21)
 9. Buitenring Parkstad, eerste termijn college (18:51)
 10. Buitenring Parkstad, tweede termijn raad deel 1 (16:23)
 11. Buitenring Parkstad, tweede termijn raad deel 2 (15:18)
 12. Buitenring Parkstad, tweede termijn raad deel 3 (15:38)
 13. Buitenring Parkstad, tweede termijn raad deel 4 (8:58)
 14. Buitenring Parkstad, tweede termijn college (12:56)
 15. Buitenring Parkstad, moties en besluitvorming (6:34)
   
 16. Vragenuur raadsleden (11:45)
 17. Vaststelling besluitenlijst en vragen art.43 RvO (1:25)

Track    Onderwerp

 1. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan deel 1 (17:47)
 2. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan deel 2 (22:09)
 3. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan wethouder (14:39)
 4. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan wethouder deel 2 (14:21)
 5. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan 2e termijn  (11:31)
 6. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan 2e termijn deel 2 (14:23)
 7. Invoering vervolgsysteem afvalinzamelplan wethouder en besluit (22:59)
 8. motie bladkorven (2:34)
   
 9. Algemene plaatselijke verordening (3:20)
   
 10. Marktverordening deel 1 (16:16)
 11. Marktverordening deel 2 wethouder (21:41)
 12. Marktverordening deel 3 2e termijn en besluit (4:19)
   
 13. Lening St Barbara (0:06)
 14. Verordening leerlingenvervoer (1:55)
 15. Tarieventabel heffing en invordering leges (0:13)
 16. Stemmen in willekeurig stemlokaal (0:11)
 17. Brandweer GHOR Zuid Limburg (4:37)
 18. Steunpunt huiselijk geweld (13:49)
 19. Sluiting vergadering (0:35)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019