Raadsvergadering 24 juni 2008

Track       Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:52)
 2. Vaststelling agenda (0:12)
 3. Spreekrecht burgers (0:08)
 4. Aanbieden burgerjaarverslag 2007 (1:00)
 5. Vragenuur raadsleden deel 1 (9:12)
 6. Vragenuur raadsleden deel 2 (15:39)
 7. Besluitenlijst 13 mei 2008 (0:08)
 8. Vragen art. 43 (7:25)
 9. Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2 eerste termijn raad  (11:51)
 10. Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2 beantwoording eerste termijn (7:39)
   
 11. Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2 tweede termijn (5:06)
 12. Masterplan Treebeek eerste termijn raad (23:48)
 13. Masterplan Treebeek beantwoording eerste termijn (13:44)
 14. Masterplan Treebeek tweede termijn (14:46)
 15. Conceptbegroting Werkvoorzieningschap OZL 2009 (3:23)
 16. Begrotingswijziging 2008 Werkvoorzieningschap OZL (0:11)
 17. Verslaglegging ISD-BOL eerste termijn raad deel 1 (15:26)
 18. Verslaglegging ISD-BOL eerste termijn raad deel 2 (15:03)
 19. Verslaglegging ISD-BOL beantwoording eerste termijn (22:18)
 20. Verslaglegging ISD-BOL tweede termijn (8:15)
   
 21. Jaarverslag en begroting GGD-GHOR (0:09)
 22. Productenboek 2009 HALT (12:41)
 23. Fusie SPOP met Movare eerste termijn deel 1 (21:58)
 24. Fusie SPOP met Movare eerste termijn deel 2 (12:29)
 25. Fusie SPOP met Movare tweede termijn (4:40)
 26. Besturinsfilosofie gemeente Brunssum eerste termijn raad (15:50)
 27. Besturinsfilosofie gemeente Brunssum beantwoording eerste termijn (4:33)
 28. Besturinsfilosofie gemeente Brunssum tweede termijn (10:00)
 29. Conceptbegroting 2009 Parkstad Limburg (0:11)
 30. Financieel verslag Brandweer Zuid Limburg (0:24)
   
 31. Jaarverslag 2007 Brandweer Parkstad (0:11)
 32. Programmarekening 2007 voorwoord (14:33)
 33. Programmarekening 2007 eerste termijn raad (10:40)
 34. Programmarekening 2007 beantwoording eerste termijn (8:36)
 35. Programmarekening 2007 tweede termijn en stemming (1:24)
 36. Bezwaar Lemmens tegen hersannering Emma (2:29)
 37. Herbenoeming burgemeester (10:03)
 38. Mail Loo-tv en sluiting (2:20)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019