Raadsvergadering 24 september 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:00)
 2. Vaststellen agenda (0:00)
 3. Spreekrecht burgers (0:00)
 4. Vragenuur raadsleden (0:00)

  Zomernota 2009
 5. Sprekersvolgorde zomernota (0:00)
 6. Eerste termijn raadslid Gelissen deel 1deel 2
 7. Eerste termijn raadslid Palmen deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5
 8. Eerste termijn raadslid Broers deel 1 - deel 2
 9. Eerste termijn raadslid L'Espoir deel 1 - deel 2
 10. Eerste termijn raadslid Van Oppen deel 1 - deel 2
 11. Eerste termijn raadslid Janssen deel 1 - deel 2
 12. Eerste termijn raadslid Peeters deel 1 - deel 2
 13. Eerste termijn raadslid Huisman-Peters deel 1 - deel 2
 14. Beantwoording burgemeester Brocken deel 1
 15. Beantwoording wethouder Geurts deel 1 - deel 2 - deel 3
 16. Beantwoording wethouder De Boer deel 1 - deel 2
 17. Beantwoording wethouder Janssen deel 1 - deel 2
 18. Tweede termijn raadslid Gelissen deel 1
 19. Tweede termijn raadslid Palmen deel 1 - deel 2 - deel 3
 20. Tweede termijn raadslid Broers deel 1 - deel 2 - deel 3
 21. Tweede termijn raadslid L'Espoir deel 1 - deel 2
 22. Tweede termijn raadslid Van Oppen deel 1 - deel 2
 23. Tweede termijn raadslid Janssen deel 1 - deel 2
 24. Tweede termijn raadslid Peeters deel 1
 25. Tweede termijn raadslid Huisman-Peters deel 1
 26. Beantwoording burgemeester Brocken deel 1
 27. Beantwoording wethouder Geurts deel 1 - deel 2 - deel 3
 28. Beantwoording wethouder De Boer deel 1 - deel 2
 29. Beantwoording wethouder Janssen deel 1
 30. Zomernota voorstel besluitvorming (0:00)
 31. Zomernota amendementen deel 1 - deel 2
 32. Zomernota moties deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4
 33. Zomernota sluiting

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019