Raadsvergadering 27 januari 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie en herbenoemen burgemeester (3:33)
 2. Vaststellen agenda (1:21)
 3. Spreekrecht burgers (0:07)
 4. Vragenuur raadsleden deel 1 (10:53)
 5. Vragenuur raadsleden deel 2 (14:51) 

  Vaststellen besluitenlijst
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:39)
 7. Vaststellen bebouwde komgrens (0:18)
 8. Onttrekking van het openbaar verkeer (0:14)
 9. Aanleg rotonde Emmaweg (2:20)
 10. Renteloze lening Parcifal (0:08)
 11. Verordening langdurigheidstoeslag (1:03)
 12. Benoeming AB-lid Kredietbank Limburg (6:13)

  Meerkosten renovatie hoogbouw
 13. Meerkosten renovatie eerste termijn raad deel 1 (14:41)
 14. Meerkosten renovatie eerste termijn raad deel 2 (19:44)
 15. Meerkosten renovatie beantwoording eerste termijn deel 1 (14:36)
 16. Meerkosten renovatie beantwoording eerste termijn deel 2 (12:36)
 17. Meerkosten renovatie tweede termijn raad deel 1 (14:44)
 18. Meerkosten renovatie tweede termijn raad deel 2 (6:30)
 19. Meerkosten renovatie tweede termijn raad deel 3 (15:05)
 20. Meerkosten renovatie tweede termijn raad deel 4 (13:17)
 21. Meerkosten renovatie beantwoording tweede termijn deel 1 (10:11)
 22. Meerkosten renovatie beantwoording tweede termijn deel 2 (6:09)
 23. Meerkosten renovatie stemming en motie van afkeur (4:36)
   
 24. Tweede bestuursrapportage ISD BOL deel 1 (10:42)
 25. Tweede bestuursrapportage ISD BOL deel 2 (9:42)
 26. Reserve en voorzieningenbeleid eerste termijn raad deel 1 (17:12)
 27. Reserve en voorzieningenbeleid eerste termijn raad deel 2 (15:02)
 28. Reserve en voorzieningenbeleid eerste termijn raad deel 3 (9:42)
 29. Reserve en voorzieningenbeleid beantwoording eerste termijn (12:20)
 30. Reserve en voorzieningenbeleid tweede termijn (5:14)
 31. Motie VVD Koopzondagen (4:36)
 32. Motie VVD Doorstroming ziekenhuis (4:01)
 33. Motie PvdA Stadswachten (3:47)
 34. Motie BBB/Lijst Palmen Aandelen Essent (5:09)
 35. Sluiting (0:33)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019