Raadsvergadering 31 januari 2013

Track    Onderwerp

 1. Opening, presentie en mededelingen voorzitter (0:57)
 2. Vragenuur raadsleden (7:22)
 3. Vaststellen agenda (6:02)
 4. Spreekrecht burgers (0:08)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:10)
 6. Afdoening van lijst ingekomen stukken eerste termijn raad (15:25)
 7. Afdoening van lijst ingekomen stukken beantwoording eerste termijn (11:02)
 8. Afdoening van lijst ingekomen stukken tweede termijn raad (9:44)
 9. Afdoening van lijst ingekomen stukken beantwoording tweede termijn (4:49)
 10. Afhandeling lijst ingekomen stukken (2:01)
 11. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (16:03)
 12. Vaststellen gedragscode (0:19)
 13. Werkgeverscommissie griffier (1:42)
 14. Archiefverordening (0:05)
 15. Openbare verlichting eerste termijn raad deel 1 (17:53)
 16. Openbare verlichting eerste termijn raad deel 2 (20:30)
 17. Openbare verlichting beantwoording eerste termijn (11:59)
 18. Openbare verlichting tweede termijn raad (15:19)
 19. Openbare verlichting beantwoording tweede termijn (2:52)
 20. Bestemmingsplan Heidedwarsstraat eerste termijn raad deel 1 (23:23)
 21. Bestemmingsplan Heidedwarsstraat eerste termijn raad deel 2 (15:29)
 22. Bestemmingsplan Heidedwarsstraat beantwoording eerste termijn (16:47)
 23. Bestemmingsplan Heidedwarsstraat tweede termijn raad (5:30)
 24. Bestemmingsplan Heidedwarsstraat beantwoording tweede termijn (3:53)
 25. Bestemmingsplan buitengebied ondergeschikte horeca (7:06)
 26. Benoemen plaatsvervangend commissielid (0:20)
 27. Wijziging begroting (0:08)
 28. Toekomst Onderbanken derde termijn raad 14:02)
 29. Toekomst Onderbanken beantwoording derde termijn (6:08)
 30. Beleidsregel combivoucher toelichting (7:41)
 31. Beleidsregel combivoucher eerste termijn (5:32)
 32. Beleidsregel combivoucher beantwoording eerste termijn (10:36)
 33. Sluiting (0:44)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019