Raadsvergadering 31 maart 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:46)
 2. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid deel 1 (0:55)
 3. Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid deel 2 (6:19)
 4. Vaststellen agenda (1:17)
 5. Spreekrecht burgers (2:58)
 6. Vragenuur raadsleden deel 1 (12:25)
 7. Vragenuur raadsleden deel 2 (12:21)
 8. Vragenuur raadsleden deel 3 (11:00)
 9. Besluitenlijst 27 januari 2009 (3:32)
 10. Evaluatie nota grondbeleid eerste termijn raad deel 1 (9:44)
 11. Evaluatie nota grondbeleid eerste termijn raad deel 2 (12:17)
 12. Evaluatie nota grondbeleid beantwoording eerste termijn (8:56)
 13. Evaluatie nota grondbeleid tweede termijn (5:59)
 14. Bomenbeleidsplan eerste termijn raad deel 1 (10:45)
 15. Bomenbeleidsplan eerste termijn raad deel 2 (10:42)
 16. Bomenbeleidsplan beantwoording eerste termijn (8:35)
 17. Bomenbeleidsplan tweede termijn raad (7:44)
 18. Bomenbeleidsplan beantwoording tweede termijn (4:28)
 19. Milieuprogramma 2009 eerste termijn raad (11:03)
 20. Milieuprogramma 2009 beantwoording eerste termijn (10:50)
 21. Milieuprogramma 2009 tweede termijn raad (8:03)
 22. Milieuprogramma 2009 beandwoording tweede termijn (5:04)
 23. Begroting 2009 regionale brandweer eerste termijn raad deel 1 (10:46)
 24. Begroting 2009 regionale brandweer eerste termijn raad deel 2 (10:49)
 25. Begroting 2009 regionale brandweer beantwoording eerste termijn (7:35)
 26. Begroting 2009 regionale brandweer tweede termijn raad (5:41)
 27. Begroting 2009 regionale brandweer beantwoording tweede termijn (13:20)
 28. Begroting 2009 regionale brandweer stemming (4:44)
 29. Nota economisch beleid eerste termijn raad deel 1 (12:11)
 30. Nota economisch beleid eerste termijn raad deel 2 (13:22)
 31. Nota economisch beleid eerste termijn raad deel 3 (12:56)
 32. Nota economisch beleid beantwoording eerste termijn (6:47)
 33. Nota economisch beleid tweede termijn en stemming (9:50)
 34. Benoeming lid rekenkamercommissie (4:18)
 35. Motie Parelfestijn (7:05)
 36. Motie 450 jaar gemeente Brunssum (9:32)
 37. Sluiting (1:28)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019