Raadsvergadering 9 en 10 december 2014

Dinsdag 9 december
Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:55)
 2. Vaststellen agenda (0:27)
 3. Spreekrecht burgers (0:34)
 4. Vragenuur raadsleden (7:18)
 5. Rombouts eerste termijn raad (17:34)
 6. Rombouts beantwoording wethouder (14:56)
 7. Rombouts stemming (3:52)
 8. Vaststellen besluitenlijsten (0:29)
 9. Behandeling A-stukken (8:11)
 10. Interpellatiedebat zonneweide beantwoording wethouder (11:17)
 11. Interpellatiedebat zonneweide eerste termijn raad (21:45)
 12. Interpellatiedebat zonneweide beantwoording eerste termijn (15:42)
 13. Interpellatiedebat zonneweide tweede termijn raad deel 1 (3:52)
 14. Interpellatiedebat zonneweide tweede termijn raad deel 2 (15:34)
 15. Interpellatiedebat zonneweide tweede termijn raad deel 3 (13:10)
 16. Interpellatiedebat zonneweide beantwoording tweede termijn (4:42)
 17. Interpellatiedebat zonneweide stemming deel 1 (1:31)
 18. Interpellatiedebat zonneweide stemming deel 2 (4:36)
 19. Plaatsvervangend voorzitter raad (23:14)
 20. Belastingen en kwijtschelding eerste termijn raad deel 1 (16:24)
 21. Belastingen en kwijtschelding eerste termijn raad deel 2 (18:28)
 22. Belastingen en kwijtschelding beantwoording eerste termijn (9:21)
 23. Schorsing (1:13)

Woensdag 10 december
Track    Onderwerp

 1. Belastingen en kwijtschelding tweede termijn raad deel 1 (9:47)
 2. Belastingen en kwijtschelding tweede termijn raad deel 2 (9:54)
 3. Belastingen en kwijtschelding tweede termijn raad deel 3 (18:47)
 4. Belastingen en kwijtschelding tweede termijn raad deel 4 (14:54)
 5. Belastingen en kwijtschelding beantwoording tweede termijn (6:32)
 6. Belastingen en kwijtschelding stemming (2:53)
 7. Participatiewet eerste termijn raad deel 1 (21:15)
 8. Participatiewet eerste termijn raad deel 2 (21:03)
 9. Participatiewet eerste termijn raad deel 3 (16:22)
 10. Participatiewet beantwoording eerste termijn raad  (15:16)
 11. Participatiewet tweede termijn raad deel 1 (17:42)
 12. Participatiewet tweede termijn raad deel 2 (21:14)
 13. Participatiewet tweede termijn raad deel 3 (22:50)
 14. Participatiewet beantwoording tweede termijn (25:20)
 15. Participatiewet stemming (9:11)
 16. Artikel 43 vragen (5:20)
 17. Sluiting (2:22)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019