Raadsvergadering 9 juli 2009

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:34)
 2. Spreekhalfuur raadsleden, deel 1 (8:14)
 3. Spreekhalfuur raadsleden, deel 2 (11:05)
 4. Vaststellen agenda (2:10)
 5. Spreekrecht burgers (9:22)
 6. Vaststellen besluitenlijst 25 juni 2009 (0:27)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (3:49)
 8. Verantwoording leden AB gemeenschappelijke regelingen (8:32)
 9. Mededelingen voorzitter (3:33)

  Jaarrekening en jaarverslag 2008
 10. Jaarrekening 2008 eerste termijn raad deel 1 (11:38)
 11. Jaarrekening 2008 eerste termijn raad deel 2 (10:00)
 12. Jaarrekening 2008 eerste termijn raad deel 3 (9:20)
 13. Jaarrekening 2008 beantwoording college deel 1 (8:55)
 14. Jaarrekening 2008 beantwoording college deel 2 (9:39)
 15. Jaarrekening 2008 beantwoording college deel 3 (6:51)
 16. Jaarrekening 2008 tweede termijn raad deel 1 (10:47)
 17. Jaarrekening 2008 tweede termijn raad deel 2 (8:26)
 18. Jaarrekening 2008 beantwoording college (11:20)
 19. Jaarrekening 2008 stemming (3:29)
 20. Vaststellen resultaatbestemming jaarrekening 2008 (0:42)

  Eerste bestuursrapportage 2009
 21. Eerste BURAP 2009 eerste termijn raad deel 1 (9:36)
 22. Eerste BURAP 2009 eerste termijn raad deel 2 (7:22)
 23. Eerste BURAP 2009 beantwoording college (13:23)
 24. Eerste BURAP 2009 tweede termijn (3:26)
 25. Eerste BURAP 2009 stemming (5:06)
   
 26. Beleidsnotitie belastingen 2010 eerste termijn deel 1 (9:36)
 27. Beleidsnotitie belastingen 2010 eerste termijn deel 2 (7:18)
 28. Beleidsnotitie belastingen 2010 tweede termijn (8:33)

  Zomernota 2009
 29. Zomernota 2009 eerste termijn raad deel 1 (10:01)
 30. Zomernota 2009 eerste termijn raad deel 2 (12:54)
 31. Zomernota 2009 eerste termijn raad deel 3 (13:24)
 32. Zomernota 2009 eerste termijn raad deel 4 (12:45)
 33. Zomernota 2009 beantwoording eerste termijn deel 1 (12:29)
 34. Zomernota 2009 beantwoording eerste termijn deel 2 (17:05)
 35. Zomernota 2009 tweede termijn raad deel 1 (9:47) 
 36. Zomernota 2009 tweede termijn raad deel 2 (12:00)
 37. Zomernota 2009 tweede termijn raad deel 3 (7:16)
 38. Zomernota 2009 beantwoording tweede termijn (8:44)
   
 39. Verhogen limiet beleggingen in 2009 (1:40)
 40. Concept-begroting 2010 Parkstad Limburg (7:30)
 41. Verantwoording financiële bijdrage fractieondersteuning 2008 (0:02)
 42. Wijzigen (meerjaren)begroting 2009 (0:16)
 43. Sluiting (0:45)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019