Raadsvergadering 6 en 13 december 2012

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:43)
 2. Verkiezing nieuwe wethouder eerste termijn (16:26)
 3. Verkiezing nieuwe wethouder tweede termijn (12:23)
 4. Stemming en beëdiging nieuwe wethouder eerste termijn (15:24)
 5. Onderzoek geloofsbrieven, stemming en beëdiging nieuw raadslid (12:26)
 6. Vaststellen agenda (1:04)
 7. Spreekrecht burgers (0:05)
 8. Vragenuur raadsleden (18:02)
 9. Vaststellen besluitenlijst 1 en 2 november (0:15)
 10. Vaststellen besluitenlijst 15 november (0:09)
 11. Benoeming lid AB Parkstad (4:33)
 12. Lijst A-stukken (10:56)
 13. Tweede programmarapportage eerste termijn raad (16:35)
 14. Tweede programmarapportage beantwoording eerste termijn (7:54)
 15. Tweede programmarapportage tweede termijn raad (5:54)
 16. Tweede programmarapportage beantwoording tweede termijn (9:56)
 17. Subsidie groene hagen eerste termijn raad (19:37)
 18. Subsidie groene hagen beantwoording eerste termijn (7:20)
 19. Subsidie groene hagen tweede termijn raad deel 1 (11:24)
 20. Subsidie groene hagen tweede termijn raad deel 2 (8:27)
 21. Subsidie groene hagen beantwoording tweede termijn deel 1 (9:57)
 22. Subsidie groene hagen beantwoording tweede termijn deel 2 (9:10)
 23. Schorsing (2:16)

Track    Onderwerp

 1. Heropening en presentie (0:18)
 2. Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum, eerste termijn raad (20:13)
 3. Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum, beantwoording (11:23)
 4. Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum, tweede termijn raad (7:58)
 5. Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum, beantwoording (7:09)
 6. Beleidsplan WMO, eerste termijn raad deel 1 (18:04)
 7. Beleidsplan WMO, eerste termijn raad deel 2 (18:51)
 8. Beleidsplan WMO, eerste termijn raad deel 3 (13:24)
 9. Beleidsplan WMO, beantwoording eerste termijn (22:53)
 10. Beleidsplan WMO, tweede termijn raad deel 1 (13:52)
 11. Beleidsplan WMO, tweede termijn raad deel 2 (14:35)
 12. Beleidsplan WMO, beantwoording tweede termijn deel 1 (13:50)
 13. Beleidsplan WMO, beantwoording tweede termijn deel 2 (12:25)
 14. Benoeming wnd voorzitter raad deel 1 (2:07)
 15. Benoeming wnd voorzitter raad deel 2 (15:11)
 16. Benoeming wnd voorzitter raad deel 3 (13:52)
 17. Benoeming wnd voorzitter raad deel 4 (8:34)
 18. Benoeming wnd voorzitter raad stemming (10:41)
 19. Inlichtingen art. 43 (7:41)
 20. Sluiting (0:26)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019