Raadsvergadering Onderbanken - 29 november 2018

Gepubliceerd op 4/12/2018 om 15:21
Laatst bewerkt op 15/01/2021 om 16:12

Track    Onderwerp

 1. Opening mededelingen en stemmingscijfer (1:11)
 2. Spreekhalfuur raadsleden (16:48)
 3. Vaststellen agenda (1:03)
 4. Spreekhalfuur raadsleden (3:01)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:16)
 6. Bekrachtigen geheimhoudingsplicht (0:17)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 1 (7:00)
 8. Afdoening lijst ingekomen stukken deel 2 (24:32)
 9. Afhandeling ingekomen stukken (0:26)
 10. Verantwoording gemeenschappelijke regelingend (0:13)
 11. Verkeerstromingen Schinveld eerste termijn raad (32:32)
 12. Verkeerstromingen Schinveld beantwoording eerste termijn (8:16)
 13. Verkeerstromingen Schinveld tweede termijn (14:20)
 14. Verkeerstromingen Schinveld beantwoording tweede termijn (5:23)
 15. Extra geld voor herindelingskosten en bedrijfsvoeringskosten (8:53)
 16. Uitgangspunten begroting 2019 gemeente Beekdaelen (10:14)
 17. Tweede bestuursrapportage 2018 (19:00)
 18. Realistatie extra klaslokaal BMV Sjinskoel (13:06)
 19. Astbestsannering De Schatkist (8:31)
 20. Begrotingswijziging GGD (0:40)
 21. Begrotingswijziging Werkgeversservicepunt Parkstad (0:41)
 22. Tweede begrotingswijziging WOZL (0:42)
 23. Vaststellen meerjarenbeleidsplan ISD BOL (0:30)
 24. Bijvriendelijke gemeente (6:40)
 25. Appartementen Kloosterlaan 11 en 13 (2:28)
 26. Afvalstoffenheffing en rioolheffing (0:39)
 27. Begrotingswijzigingen BsGW (0:34)
 28. Uitvoeringskrediet voor Jabeekerstraat Schinveld (0:29)
 29. Verantwoording fractieondersteuning 2017 (0:19)
 30. Vaststellen beleidsnota Archeologie Onderbanken (0:22)
 31. Wijzigen diverse begrotingen (0:19)
 32. Bungalows Herenweg Schinveld eerste termijn raad (28:33)
 33. Bungalows Herenweg Schinveld beantwoording eerste termijn (10:59)
 34. Bungalows Herenweg Schinveld tweede termijn (12:52)
 35. Bungalows Herenweg Schinveld stemming (1:18)
 36. Jeugdlintje (12:47)
 37. Motie evenementenzaal BMV Sjinskoel (21:27)
 38. Sluiting (1:34)
Reclame

Advertenties