ANALYSE Vraagtekens bij rol Jo Palmen in kwestie-panden Kerkstraat Brunssum

31334

Toenmalig waarnemend burgemeester Gerd Leers van Brunssum krijgt forse kritiek te verduren in een onderzoeksrapport van hoofd Financiën Raymond Kavsek over de aankoop van vijf panden in de Kerkstraat. Voormalig wethouder Jo Palmen speelde hier ook een rol in.

De ervaren Palmen was ten tijde van het aankopen van de vijf strategisch gelegen panden namelijk verantwoordelijk portefeuillehouder in het college. Gerd Leers besloot in het voorjaar van 2019 op eigen houtje, zonder een ambtenaar te raadplegen en een verslag te maken, een bod uit te brengen van 850.000 euro. Toenmalig waarnemend burgemeester Leers wordt hierover in het bovengenoemde rapport van Kavsek fors op de vingers getikt

De raadsleden Haico Offermans (PvdA) Jaimy van Dijk van de VVD stelden hierover enige tijd geleden vragen aan de gemeente. Zo blijkt er nooit een taxatierapport van de bovengenoemde panden te zijn opgemaakt. 'Een taxatie van deze panden is niet beschikbaar. Gezien de tijdspanne die beschikbaar was om een bieding uit te brengen, was dat niet aan de orde', aldus de gemeente.  

Uit de antwoorden op de vragen blijkt verder dat er op 13 juni een mail van een makelaar bij de gemeente binnen kwam die voor Gerd Leers bestemd was. Hierin stond een lijst van de betreffende, strategisch gelegen panden, aan de Kerkstraat in het centrum van de stad. Opvallend is wie hier een rol bij bij speelde: Jef Palmen, de broer van toenmalig wethouder van Brunssum Jo Palmen.

Vier van de zes wethouders stemden toe per mail. Tijdens een collegevergadering op 2 juli gingen ze alle zes, waaronder Jo Palmen, uiteindelijk allemaal akkoord. Hoewel Raymond Kavsek in zijn rapport de rol van Jo Palmen in deze niet specifiek beschrijft, stellen politieke insiders in het Brunssumse stadhuis "vraagtekens" bij de handelswijze van de toenmalig wethouder.

“Hoe gebruikelijk is het dat als je broer de adviseur is van de ‘tegenpartij’ en dus een ander doel dient dan de belangen van de gemeente Brunssum, Jo Palmen dan zelf portefeuillehouder kan zijn, invloed kan uitoefenen als wethouder op de besluitvorming, mee kan stemmen voor een bod en daarna ook nog in het college?”, stellen insiders op het politieke toneel van Brunssum

Op dinsdag 27 oktober zal de gemeenteraad zich over deze kwestie gaan buigen. 

 

weerfoto oktober

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019