Gerd Leers in opspraak door verkoop panden centrum Brunssum

31333

Voormalig waarnemend burgemeester van Brunssum Gerd Leers heeft in 2019 fouten gemaakt tijdens de aankoop van vijf panden aan de Kerkstraat in het centrum van de stad. Dat blijkt na onderzoek van het hoofd Financiën van Brunssum, Raymond Kavsek.

Leers wordt solo-acties verweten en hij zou ook te snel gehandeld hebben. De toenmalig waarnemend burgervader, in maart dit jaar benoemd tot ereburger van Brunssum, bracht in het voorjaar van 2019 een bod van 850.000 euto uit op de vijf panden, maar dat deed hij op eigen houtje zonder dat daar een ambtenaar bij betrokken was. Dit staat zo wel in de gedragscode van de gemeente. 

Volgens de conclusie van het hoofd Financiën van Brunssum maakte Leers ook geen verslag van de onderhandelingen. Het is niet de discussie of hij als burgemeester een bod mocht doen, het college was eerder door de Brunssumse raad gemachtigd om aankopen te doen tot 2 miljoen euro, maar het gaat meer op de manier waarop Leers dit heeft gedaan. 

'Onderhandelingen en (vertrouwelijke) gesprekken met externe partijen, waarbij afspraken worden gemaakt of waarvan de inhoud financiële of juridische gevolgen kan hebben, worden altijd samen met een ambtenaar gevoerd'. Dit staat duidelijk beschreven in de gedragscode. 

De raadsleden Haico Offermsns (PvdA) Jaimy van Dijk van de VVD stelden hierover enige tijd geleden vragen aan de gemeente. Zo blijkt er nooit een taxatierapport van de bovengenoemde panden te zijn opgemaakt. 'Een taxatie van deze panden is niet beschikbaar. Gezien de tijdspanne die beschikbaar was om een bieding uit te brengen, was dat niet aan de orde', aldus de gemeente.  

Uit deze antwoorden op de vragen blijkt verder dat er op 13 juni een mail van een makelaar bij de gemeente binnen kwam die voor Gerd Leers bestemd was. Hierin stond een lijst van de betreffende, strategisch gelegen panden, aan de Kerkstraat in het centrum van de stad.. 

Opvallend is wie hier een rol bij bij speelde: Jef Palmen, de broer van toenmalig wethouder van Brunssum Jo Palmen. Op diezelfde, bovengenoemde 13e juni stuurde Leers een mail naar zijn wethouders dat de volgende dag voor 17 uur een bod uitgebracht moest worden op de panden van 850.000 euro. Dat blijkt uit stukken van de gemeente. 

Klaarblijkelijk was er ook een andere gegadigde, dus moest er snel gehandeld worden. Vier van de zes collegeleden stemden toe per mail. Tijdens een collegevergadering op 2 juli gingen zes pas allemaal akkoord. Het hoofd Financiën van de gemeente concludeert nu tijdens zijn onderzoek dat er snel gehandeld is om de panden aan te kopen.  

De gemeenteraad buigt zich op 27 oktober over deze kwestie. 

weerfoto oktober

 

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019