Raadsvergadering 13 en 14 maart 2007

track    onderwerp

 1. Opening en presentie (1:41)
 2. Vaststelling agenda (1:19)
 3. Spreekrecht burgers (0:09)
 4. Vragenuur raadsleden, deel 1 (10:55)
 5. Vragenuur raadsleden, deel 2 (9:50)
 6. Vragenuur raadsleden, deel 3 (14:22)
 7. Vaststelling besluitenlijst 6 en 7 februari (0:24)
 8. Vragen art. 43 RvO deel 1 (10:59)
 9. Vragen art. 43 RvO deel 2 (9:13)
 10. Startnotitie herontwikkeling oosflank, eerste termijn deel 1 (13:52)
 11. Startnotitie herontwikkeling oosflank, eerste termijn deel 2 (15:48)
 12. Startnotitie herontwikkeling oosflank, eerste termijn deel 3 (23:20)
 13. Startnotitie herontwikkeling oosflank, tweede termijn (22:56) 
 14. Initiatiefvoorstel burgerhandvest, eerste termijn deel 1 (10:06)
 15. Initiatiefvoorstel burgerhandvest, eerste termijn deel 2 (11:19)
 16. Initiatiefvoorstel burgerhandvest, eerste termijn deel 3 (13:40)
 17. Initiatiefvoorstel burgerhandvest, tweede termijn deel 1 (9:24)
 18. Initiatiefvoorstel burgerhandvest, tweede termijn deel 2 (11:33)
 19. Jaarrekening 2005 / liquidatiebalans GGD (8:41)
 20. Huisvesting bibliotheek in Carbooncollege, eerste termijn deel 1 (15:47)
 21. Huisvesting bibliotheek in Carbooncollege, eerste termijn deel 2 (13:52)
 22. Huisvesting bibliotheek in Carbooncollege, eerste termijn college (11:54)
 23. Huisvesting bibliotheek in Carbooncollege, tweede termijn (11:05) 
 24. Stemming Begrotingswijziging inzake Rombouts/bibliotheek (0:14)

    track    onderwerp

 1. Gratis openbaar vervoer ouderen, eerste termijn deel 1 (11:07)
 2. Gratis openbaar vervoer ouderen, eerste termijn deel 2 (13:12)
 3. Gratis openbaar vervoer ouderen, eerste termijn deel 3 (11:23)
 4. Gratis openbaar vervoer ouderen, eerste termijn college (12:10)
 5. Gratis openbaar vervoer ouderen, tweede termijn (12:36)
 6. Bouwverordening, deel 1 (5:34)
 7. Bouwverordening, deel 2 (0:46)
 8. Bouwverordening, deel 3 (0:11)
 9. Nieuwe brandveiligheidsverordening (2:17)
 10. Subsidieregeling Cash_4_Action, deel 1 (10:24)
 11. Subsidieregeling Cash_4_Action, deel 2 (6:34)
 12. Motie PAK (13:29)
 13. Ontslagverzoek raadgriffier (3:50)

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019