Raadsvergadering 18, 19 en 25 maart 2008

Track       Onderwerp 

 1. Opening en presentie (0:38)
 2. Vaststellen agendag (1:21)
 3. Spreekrecht burgers (14:35)
 4. Vragenuur raadsleden, deel 1 (17:05)
 5. Vragenuur raadsleden, deel 2 (15:07)
 6. Vaststelling besluitenlijst (0:07)
 7. Inlichtingen Artikel 43 (7:10)
 8. Masterplan centrum, eerste termijn deel 1 (20:06)
 9. Masterplan centrum, eerste termijn deel 2 (28:47)
 10. Masterplan centrum, eerste termijn deel 3 (21:36)
 11. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Heinen 1 (15:11)
 12. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Heinen 2 (18:43)
 13. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Heinen 3 (18:48)
 14. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Heinen 4 (0:54)
 15. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Geurts 1 11:23)
 16. Masterplan centrum, beantwoording wethouder Geurts 2 (12:31)
 17. Masterplan centrum, tweede termijn raad (19:05)
 18. Masterplan centrum, beantwoording college (23:35)
 19. Masterplan centrum, stemming (6:15)
 1. Regionalisering Brandweer, eerste termijn raad deel 1 (19:24)
 2. Regionalisering Brandweer, eerste termijn raad deel 2 (19:03)
 3. Regionalisering Brandweer, eerste termijn raad deel 3 (17:01)
 4. Regionalisering Brandweer, eerste termijn raad deel 4 (14:44)
 5. Regionalisering Brandweer, beantwoording college (24:17)
 6. Regionalisering Brandweer, tweede termijn raad deel 1 (18:53)
 7. Regionalisering Brandweer, tweede termijn raad deel 2 (16:01)
 8. Regionalisering Brandweer, beantwoording college (5:27)
 9. Evaluatie Grondbeleid (3:20)
 10. Productafname gezondheidszorg, eerste termijn raad deel 1 (22:20)
 11. Productafname gezondheidszorg, eerste termijn raad deel 2 (13:19)
 12. Productafname gezondheidszorg, beantwoording college deel 1 (20:17)
 13. Productafname gezondheidszorg, beantwoording college deel 2 (5:37)
 14. Productafname gezondheidszorg, tweede termijn raad (21:56)
 15. Productafname gezondheidszorg, beantwoording college (5:55)
 16. WijzigingGR ISD-BOL (2:38)
 17. Aanwijzing accountant 2008 t/m 2010 (0:10)
 18. Controleprotocool jaarrekening 2007 (0:09)
 19. Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester (0:34)
 20. Schorsing (2:28)
 1. Evaluatienota Wijken werken aan Wijken, eerste termijn raad deel 1 (13:13)
 2. Evaluatienota Wijken werken aan Wijken, eerste termijn raad deel 2 (14:18)
 3. Evaluatienota Wijken werken aan Wijken, college (17:13)
 4. Evaluatienota Wijken werken aan Wijken, tweede termijn raad (8:39)
 5. Evaluatienota Wijken werken aan Wijken, college en stemming (5:09)
 6. Haalbaarheidsonderzoek Brede School Langeberg, eerste termijn raad (19:31)
 7. Haalbaarheidsonderzoek Brede School Langeberg, college (14:03)
 8. Haalbaarheidsonderzoek Brede School Langeberg, tweede termijn (7:00)
 9. Sluiting (0:55)

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019