Raadsvergadering 18 september 2007

Track       Onderwerp

 1. Opening en presentie (1:28)
 2. Vaststelling agenda (3:49)
 3. Benoeming raadsgriffier (8:35)
 4. Spreekrecht burgers - deel 1 (18:54)
 5. Spreekrecht burgers - deel 2 (13:25)
 6. Vragenuur raadsleden - deel 1 (9:30)
 7. Vragenuur raadsleden - deel 2 (10:36)
 8. Vragenuur raadsleden - deel 3 (7:46)
 9. Vaststelling besluitenlijsten (0:02)
 10. Vragen art. 43 RvO (11:06)
 11. Verordening huisvesting onderwijs (4:43)
 12. Programmabegroting ISD-BOL - eerste termijn raad (11:50)
 13. Programmabegroting ISD-BOL - eerste termijn college (9:16)
 14. Programmabegroting ISD-BOL - tweede termijn raad (5:40)
 15. Programmabegroting ISD-BOL - tweede termijn college (5:29)
 16. Winkeltijdenverordening - eerste termijn raad - deel 1 (11:41)
 17. Winkeltijdenverordening - eerste termijn raad - deel 2 (17:20)
 18. Winkeltijdenverordening - eerste termijn college (14:23)
 19. Winkeltijdenverordening - tweede termijn raad (10:25)
 20. Winkeltijdenverordening - tweede termijn college deel 1 (4:46)
 21. Winkeltijdenverordening - tweede termijn college deel 2 en stemming (1:04)
 22. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn raad - deel 1 (25:00)
 23. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn raad - deel 2 (12:57)
 24. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn raad - deel 3 (13:11)
 25. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn raad - deel 4 (9:41)
 26. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn raad - deel 5 (15:53)
 27. Interpellatiedebat Taelmanshof - eerste termijn beantwoording (21:58)
 28. Interpellatiedebat Taelmanshof - tweede termijn (18:29)
 29. Sluiting (0:57)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019