Raadsvergadering 26 en 27 juni 2007

Track       Onderwerp

 1. Opening en aanbieding burgerjaarverslag 2006 (1:56)
 2. Vaststelling agenda (2:00)
  Spreekrecht burgers (0:53)
 3. Vragenuur raadsleden (24:06)
 4. Spreekrecht burgers (8:57)
 5. Besluitenlijst 22-5-2007 (0:23)
 6. Vragen art. 43 RvO (5:25)
 7. Stemming amendementen en moties 19-6-2007 (4:53)
 8. Begroting GGD en HALT 2008 (0:19)
 9. Jaarrekening 2006 en begroting 2008 GHOR (0:20)

  Verkoop CAI Brunssum eerste termijn
 10. Gerards - BCD (11:52)
 11. L'Espoir - PAK deel 1 (15:22)
  L'Espoir - PAK deel 2 (2:47)
 12. Wullschleger - PvdA (5:03)
 13. H. Janssen - Borger (15:30)
 14. Snackers - BBB/Lijst Palmen (2:16)
 15. Gordijn - CDA (6:13)
 16. Van Oppen - VVD (17:44)
 17. Huisman-Peeters - fractie Huisman-Peeters (7:02)
 18. Beantwoording wethouder Heinen, deel 1 (16:30)
  Beantwoording wethouder Heinen, deel 2 (18:11)
  Beantwoording wethouder Heinen, deel 3 (14:45)

  Verkoop CAI Brunssum tweede termijn
 19. Gerards - BCD (24:35)
 20. L'Espoir - PAK (14:10)
 21. Wullschleger - PvdA (04:50)
 22. H Janssen - Borger (8:33)
 23. Snackers - BBB/Lijst Palmen (3:36)
 24. Gordijn - CDA (10:17)
 25. Van Oppen - VVD deel 2 (15:30)
  Van Oppen - VVD deel 2 (13:31)
 26. Huisman-Peeters - fractie Huisman-Peeters (8:21)
 27. Beantwoording wethouder Heinen (17:59)
 28. Besluitvorming en stemming deel 1 (3:13)
  Besluitvorming en stemming deel 2 (16:04)
  Besluitvorming en stemming deel 2 (13:22)
 29. Jaarverslag Milieu 2006 (15:18)
 30. Welstandscommissie buitenring Parkstad (0:09)
 31. Jaarrekening en begroting brandweer Parkstad (15:35)
 32. Ontwerpbegroting 2008 brandweer PSL (0:07)
 33. Jaarverslag 2006 brandweer PSL (0:06)
 34. Begroting Werkvoorzieningschap 2008 (0:07)
 35. Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 1 (16:17)
  Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 2 (11:16)
  Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 3 (20:55)
  Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 4 wethouder (25:42)
  Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 5 (20:17)
  Beleidskader Alliantie tegen Armoede deel 6 wethouder (11:28)
 36. Inpulsplan Starters in eigen huis (2:36)
 37. Programmarekening 2006 (11:06)
 38. Foutenrekening/onvolkomenheden rechtmatigheid 2006 (0:05)
 39. Jaarverslag en jaarrekening 2006 (0:27)
 40. Kadernota volksgezondheidsbeleid (10:12)
 41. Sluiting (0:29)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019