Raadsvergadering 30 oktober 2014

Track    Onderwerp

 1. Opening, presentie en mededelingen (1:19)
 2. Spreekhalfuur raandsleden (7:56)
 3. Vaststellen agenda (02:41)
 4. Spreekrecht burgers (0:08)
 5. Vaststellen besluitenlijst (0:08)
 6. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht (0:17)
 7. Afdoening lijst ingekomen stukken (4:32)
 8. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:31)
 9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:12)
 10. Benoemen commissieleden REF (0:18)
 11. Benoemen commissieleden SAZ (0:16)
 12. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (13:16)
   
 13. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 1 (19:34)
 14. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 2 (18:29)
 15. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 3 (5:42)
 16. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 4 (25:30)
 17. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 5 (8:13)
 18. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 1 (18:22)
 19. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 2 (23:13)
 20. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek tweede termijn raad (15:59)
 21. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording tweede termijn (6:49)
   
 22. Economische activiteiten (0:11)
 23. Participatiewet eerste termijn raad (18:00)
 24. Participatiewet beantwoording eerste termijn (12:26)
 25. Participatiewet tweede termijn (4:09)
 26. Verordening jeugdhulp (2:32)
 27. Verordening WMO eerste termijn raad (11:13)
 28. Verordening WMO beantwoording eerste termijn (6:23)
 29. Verordening WMO tweede termijn (4:44)
 30. Gunning accountantscotroles (0:33)
 31. Wijzigingen diverse begrotingen (0:10)
 32. Afsluiting A gen Bies (11:26)
 33. Sluiting (1:03)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019