Raadsvergadering 30 oktober 2014

Track    Onderwerp

  1. Opening, presentie en mededelingen (1:19)
  2. Spreekhalfuur raandsleden (7:56)
  3. Vaststellen agenda (02:41)
  4. Spreekrecht burgers (0:08)
  5. Vaststellen besluitenlijst (0:08)
  6. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht (0:17)
  7. Afdoening lijst ingekomen stukken (4:32)
  8. Afhandeling lijst ingekomen stukken (0:31)
  9. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (0:12)
  10. Benoemen commissieleden REF (0:18)
  11. Benoemen commissieleden SAZ (0:16)
  12. Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (13:16)
     
  13. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 1 (19:34)
  14. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 2 (18:29)
  15. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 3 (5:42)
  16. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 4 (25:30)
  17. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek eerste termijn raad deel 5 (8:13)
  18. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 1 (18:22)
  19. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording eerste termijn deel 2 (23:13)
  20. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek tweede termijn raad (15:59)
  21. Aanvullend krediet BMV Merkelbeek beantwoording tweede termijn (6:49)
     
  22. Economische activiteiten (0:11)
  23. Participatiewet eerste termijn raad (18:00)
  24. Participatiewet beantwoording eerste termijn (12:26)
  25. Participatiewet tweede termijn (4:09)
  26. Verordening jeugdhulp (2:32)
  27. Verordening WMO eerste termijn raad (11:13)
  28. Verordening WMO beantwoording eerste termijn (6:23)
  29. Verordening WMO tweede termijn (4:44)
  30. Gunning accountantscotroles (0:33)
  31. Wijzigingen diverse begrotingen (0:10)
  32. Afsluiting A gen Bies (11:26)
  33. Sluiting (1:03)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019