Raadsvergadering 4 november 2010

Track    Onderwerp

 1. Inleiding bezoeker raadsvergadering (3:14)
 2. Opening en presentie (1:13)
 3. Vragenhalfuur raadsleden vraag 1 (7:50)
 4. Vragenhalfuur raadsleden vraag 2 (2:52)
 5. Spreekrecht burgers (0:03)
 6. Vaststellen besluitenlijst (0:22)
 7. Afdoening ingekomen stukken deel 1 (11:00)
 8. Afdoening ingekomen stukken deel 2 (13:18)
 9. Afdoening ingekomen stukken deel 3 (9:33)
 10. Afdoening ingekomen stukken deel 4 (10:09)
 11. Afhandeling ingekomen stukken (0:19)
 12. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (10:54)
 13. Fractieondersteuning 2009 (0:18)
 14. Wijzigen regelement van orde (0:11)
 15. Aankondiging reactie op ingediende verkeersknelpunten (0:18)
 16. Reactie verkeersknelpunten eerste termijn raad deel 1 (12:35)
 17. Reactie verkeersknelpunten eerste termijn raad deel 2 (11:31)
 18. Reactie verkeersknelpunten eerste termijn raad deel 3 (10:36)
 19. Reactie verkeersknelpunten eerste termijn raad deel 4 (5:40)
 20. Reactie verkeersknelpunten beantwoording eerste termijn deel 1 (11:07)
 21. Reactie verkeersknelpunten beantwoording eerste termijn deel 2 (4:38)
 22. Reactie verkeersknelpunten tweede termijn (11:07)
 23. Tweede bestuursrapportage 2010 ISD BOL (5:30)
 24. Gunning accountancy gemeente Onderbanken (2:12)
 25. Instemmen meerjarenbegroting 2010 (0:13)
 26. Motie regiobranding eerste termijn deel 1 (9:05)
 27. Motie regiobranding eerste termijn deel 2 (9:30)
 28. Motie regiobranding tweede termijn (13:38)
 29. Motie LSO eerste termijn raad deel 1 (10:14)
 30. Motie LSO eerste termijn raad deel 2 (9:17)
 31. Motie LSO beantwoording eerste termijn (1:15)
 32. Motie LSO tweede termijn raad (13:30)
 33. Motie LSO beantwoording tweede (3:07)
 34. Sluiting (0:44)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019