Raadsvergadering 9 en 10 december 2008

Track    Onderwerp

 1. Opening en presentie (0:52)
 2. Vaststelling agenda (0:23)
 3. Spreekrecht burgers, deel 1 (05:18)
 4. Spreekrecht burgers, deel 2 (17:35)
 5. Vragenuur raadsleden (16:48)
 6. Vaststelling besluitenlijst (0:09)
 7. Vragen art. 43 RvO (11:04)
 8. Wet voorkeursrecht gemeenten Masterplan Centrum (0:21)
 9. Bestemmingsplan Woongebieden 2e herziening (07:29)
 10. Milieujaarverslag 2007 (0:10)
 11. Nota cultuurbeleid, deel 1 (15:11)
 12. Nota cultuurbeleid, deel 2 (16:56)
 13. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2009-2011 eerste termijn deel 1 (12:44)
 14. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2009-2011 eerste termijn deel 2 (22:50)
 15. Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2009-2011 tweede termijn (10:39)
 16. Brede school Langeberg eerste termijn deel 1 (11:25)
 17. Brede school Langeberg eerste termijn deel 2 (12:39)
 18. Brede school Langeberg eerste termijn deel 3 (14:15)
 19. Brede school Langeberg tweede termijn (12:17)
 20. Vrijwilligerscentrale (01:41)
 21. Bezwaar Ouderenwelzijn subsidie 2005 (03:50)
 22. Nota openbare speelvoorziening deel 1 (13:16)
 23. Nota openbare speelvoorziening deel 2 (14:07)
 24. Verzoek voor overleg fractie voorzitters (02:02)
 25. Schorsing (0:09)

Track Onderwerp

 1. Subsidieverordening Welzijn, Sport en Cultuur deel 1 (14:52)
 2. Subsidieverordening Welzijn, Sport en Cultuur deel 2 (18:53)
 3. Subsidieverordening Welzijn, Sport en Cultuur deel 3 (11:54)
 4. Subsidieverordening Welzijn, Sport en Cultuur motie Lijst Borger (0:59) 
 5. Handhaving openbare ruimte deel 1 (7:44)
 6. Handhaving openbare ruimte deel 2 (11:20)
 7. OZB 2009 aanpassing verordening eerste termijn (12:38)
 8. OZB 2009 aanpassing verordening tweede termijn (19:00)
 9. Tweede programmarapportage 2008, deel 1 (11:31)
 10. Tweede programmarapportage 2008, deel 2 (14:31)
 11. Tweede programmarapportage 2008, deel 3 (06:33)
 12. Woonplaatsbesluit Wet BAG (0:07)
 13. Sluiting (01:06)

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019