Zuid-Limburg pakt samen hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters aan

31377

In het nieuwe regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 staat wat het onderwijs en de gemeenten gaan doen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. In Zuid-Limburg verlaten relatief veel jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie of zicht op werk. Gemeenten en onderwijs in Zuid-Limburg gaan gezamenlijk de strijd aan met voortijdig schoolverlaten.

"Jongeren stoppen niet om de zelfde reden met school. Soms vallen jongeren uit terwijl er niet veel aan de hand is. Ze hebben bijvoorbeeld de verkeerde schoolkeuze gemaakt of willen switchen van opleiding", staat in een persbericht van de gemeente Heerlen. "Ze hebben moeite met de vrijheid en zelfstandigheid bij een beroepsopleiding, weten hun schoolwerk niet te plannen of weten zich geen raad op de stageplek."

"Maar er kan ook meer aan de hand zijn. Ze kunnen tijdelijk overbelast zijn door school of zaken die er in het gezin of omgeving van de jongere spelen. Er zijn ook jongeren met een migratie-achtergrond die de Nederlandse taal niet (voldoende) spreken of kwetsbare jongeren die een ander niveau hebben dan wordt gevraagd op school en door de arbeidsmarkt."

"Iedere jongere zou écht gezien moeten worden zodat niemand zonder een vaardigheid of diploma het onderwijs verlaat. Daarmee wordt het niet alleen makkelijker om later passend werk te vinden, maar het helpt ook de persoonlijke ontwikkeling”, aldus het Dagelijks Bestuur VSV convenant (Jordy Clemens/wethouder gemeente Heerlen, Hans Meijer/CvB VISTA en Eugène Bernard/CvB LVO).

weerfoto oktober

 

SERVICE:      Contact >      DVD bestellen >      Kerstwens >     RSS nieuws >      Uitzending gemist >      P2000 alarmeringen >      Prikkers >

TELEVISIE:   Parade 2012 >      Babbelen op de trappers >      Jongerenjournaal >      Livestream >      LOOpende Zaken >      Raadsvergadering >

© ZO-NWS   2019