Raadsvergadering 1 en 8 juli 2010

Gepubliceerd op 14/03/2012 om 09:39
 

Track    Onderwerp

 1. Opening (0:37)
 2. Spreekhalfuur raadsleden deel 1 (9:51)
 3. Spreekhalfuur raadsleden deel 2 (10:51)
 4. Spreekhalfuur raadsleden deel 3 (9:45)
 5. Spreekhalfuur raadsleden deel 4 (10:52)
 6. Spreekhalfuur raadsleden deel 5 (6:22)
 7. Vaststellen agenda (0:08)
 8. Vaststellen besluitenlijst (0:34)
 9. Afdoening lijst ingekomen stukken (9:15)
 10. Afhandeling ingekomen stukken (0:14)
 11. Verantwoording gemeenschappelijke regelingen (4:54)
 12. Mededelingen voorzitter (0:04)
 13. Vaststellen diverse verordeningen eerste termijn (4:33)
 14. Vaststellen diverse verordeningen tweede termijn deel 1 (11:35)
 15. Vaststellen diverse verordeningen tweede termijn deel 2 (0:51)
 16. Benoeming plaatsvervangende commissievoorzitters (0:12)
 17. Jaarverslag rekenkamercommissie Parkstad (1:35)
 18. Begroting 2011 GGD RAV HALT en huiselijk geweld eerste termijn (9:10)
 19. Begroting 2011 GGD RAV HALT en huiselijk geweld tweede termijn (3:31)
 20. Zienswijze burap ISD BOL (8:43)
 21. Schorsing (0:22)

Track    Onderwerp

 1. Jaarrekening 2009 eerste termijn raad deel 1 (11:58)
 2. Jaarrekening 2009 eerste termijn raad deel 2 (10:37)
 3. Jaarrekening 2009 beantwoording eerste termijn (9:48)
 4. Jaarrekening 2009 tweede termijn (12:25)
 5. Eerste bestuursrapportage 2010 eerste termijn raad deel 1 (11:48)
 6. Eerste bestuursrapportage 2010 eerste termijn raad deel 2 (13:56)
 7. Eerste bestuursrapportage 2010 eerste termijn raad deel 3 (11:30)
 8. Eerste bestuursrapportage 2010 eerste termijn raad deel 4 (11:40)
 9. Eerste bestuursrapportage 2010 eerste termijn raad deel 5 (5:37)
 10. Eerste bestuursrapportage beantwoording eerste termijn deel 1 (10:50)
 11. Eerste bestuursrapportage beantwoording eerste termijn deel 2 (11:54)
 12. Eerste bestuursrapportage 2010 tweede termijn raad deel 1 (8:22)
 13. Eerste bestuursrapportage 2010 tweede termijn raad deel 2 (6:31)
 14. Eerste bestuursrapportage 2010 tweede termijn raad deel 3 (12:50)
 15. Eerste bestuursrapportage 2010 beantwoording tweede termijn (12:00)
 16. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 1 (9:44)
 17. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 2 (9:22)
 18. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 3 (5:02)
 19. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 4 (10:11)
 20. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 5 (10:59)
 21. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 6 (8:01)
 22. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 7 (11:00)
 23. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 8 (8:29)
 24. Zomernota 2010 eerste termijn raad deel 9 (16:33)
 25. Zomernota 2010 beantwoording eerste termijn (15:37)
 26. Zomernota 2010 tweede termijn raad (14:38)
 27. Zomernota 2010 beantwoording tweede termijn (10:10)
 28. Controleprotocol accountantscontrole 2010 (2:12)
 29. Wijziging meerjaren begroting 2010 (0:23)
 30. Motie Buitenring Parkstad (3:37)
 31. Sluiting (2:15)

 

Advertenties