VIDEO: Gemeenteraad Brunssum buigt zich over Visie Schutterspark

foto © ZO-NWS
Anonymous (not verified)
Gepubliceerd op 21/01/2022 om 11:22
Laatst bewerkt op 27/01/2022 om 13:32

De Visie Schutterspark wordt dinsdag 25 januari besproken in de gemeenteraad van Brunssum.

De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld waarin het Schutterspark wordt opgeknapt en waarin, in samenwerking met ondernemers, nieuwe recreatievoorzieningen worden ontwikkeld.

Zo is er voor Pompgebouw 4 het plan om er een oorlogs- en mijnmuseum te vestigen. Het gebouw zal daarvoor wel eerst grondig gerestaureerd moeten worden. “De Promenade krijgt in de plannen meer allure”, zegt wethouder Math Houben. De wandellaan, die het Schuttershüske met de vijver verbindt, wordt opgeknapt in samenwerking met IBA-parkstad.

Voor de zomer krijgt de promenade nieuwe bestrating, verlichting, zitbankjes en langszij worden rododendrons aangeplant. De 'hangvennen', een moerassig gebied in het park dat rijk is aan bijzondere flora en fauna, wordt op termijn mogelijk uitgebreid.

De Visie Schutterspark moet duidelijkheid geven over de kaders waarin die ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Ook moet helder worden welke rol de gemeente bij die ontwikkelingen kan spelen. Houben verwacht dat de gemeenteraad akkoord geeft voor de Visie Schutterspark. In dat geval worden de plannen stapsgewijs uitgevoerd. Per onderdeel wordt de raad om toestemming en budget gevraagd.

Uitgangspunt blijft dat het park gratis toegankelijk blijft.

Meldt u aan en doe mee in het ZO-NWS Parkstad Opiniepanel!
Via het opiniepanel kunt u uw mening geven over allerlei actuele en relevante onderwerpen. ZO-NWS gebruikt uw meningen en adviezen voor journalistieke uitingen. Ook kunnen de uitkomsten van het panel gebruikt worden in onze radio- en televisie-uitzendingen. Iedereen die in de regio Parkstad Limburg woont en 18 jaar of ouder is, kan zich hier aanmelden.

-----

Heb jij een nieuwstip voor onze redactie of een opmerking?
Stuur ons een e-mail, vul het contactformulier in, of stuur een bericht naar onze Whatsapp: ‭06-11 31 96 64‬.

Advertenties